top of page

VÄLKOMMEN!

En stridbar professor

En bok om Manne Björling

"En lysande pedagog, en entusiastisk naturvetare och en stridbar professor."
En stridbar omslag

C.F.E. Björling - av familj och nära vänner kallad Manne - var son till matematikern och läroboksförfattaren Emanuel Björling i Västerås. Efter studier i Uppsala och ett lektorat i Halmstad sökte Manne professuren i matematik vid Lunds universitet.

 

Den bittra utnämningsstriden som följde ledde till att Kungl. Maj:t. införde sakkunniga vid tillsättandet av professorer. För den stridbare Manne var det bara början på en lång och händelserik karriär i Lund.

bottom of page