top of page

 

50 sidor med många illustrationer.

Första upplagan, tryckt 2013.

ISBN 978-91-977589-1-8

En ödmjuk tjenare

SKU: 0002
140,00 krPris
  • Emanuel Björling föddes 1808 i Västerås som äldste son till handlanden och rådmannen Carl Adolf Björling. Efter studier i matematik vid Uppsala universitet kom han att arbeta hela livet som lärare, forskare och läroboksförfattare. Som lektor och rektor vid Västerås gymnasium var han knuten till stiftet och satt i mer än 25 år i domkapitlet.

    ​I sitt äktenskap med Emelia, född Böttiger, fick Emanuel fyra barn. Bägge sönerna läste i Uppsala och blev även de matematiker, pedagoger och författare.

    ​Emanuel drevs av stark pliktkänsla kombinerad med stor personlig integritet och han ägde en närmast  obegränsad arbetskapacitet.  Hans bidrag till den svenska matematikens utveckling var väsentliga och som lärare var han med och formade den Hillska skolan vid Barnängen under 1830-talet. Tillbaka i Västerås var han en centralfigur i förvandlingen av stiftsgymnasiet till borgerligt läroverk. Under återstoden av sitt liv var han läroverkets rektor.

    ​I boken En ödmjuk tjenare tecknas ett porträtt av en framstående akademiker och ambitiös pedagog i 1800-talets Sverige av hans sonsons sonson.

Info Stridbar
bottom of page