top of page

164 sidor, rikt illustrerad.

Andra korrigerade upplagan, tryckt 2018.

ISBN 978-91-977589-0-1

Gimmene AB 100 år

SKU: 0001
190,00 krPris
  • Gimmene gård i gamla Skaraborg var en gång ett litet samhälle som sysselsatte ett hundratal personer. Torpare, statare, hantverkare, pigor, drängar, rättare, inspektorer, kontrollanter och herrskapsfolk – alla hade de sin utkomst från gården. På gården drevs förutom jordbruk även mejeri, bränneri, kvarn, såg, tegelbruk, garveri, spinneri och kraftverk. Idag är Gimmene ett medelstort sidoarrende i en glesbygd, och endast några av husen i allén är bebodda.

    Gimmene gård har varit i släkten Berglunds ägo i mer än 150 händelserika år och 1908 bildades Gimmene Aktiebolag för att utveckla egendomen.

    På Gimmene skrev Carl Berglund det upprop i Landsbygden som blev grunden till Bondeförbundet, och härifrån förhandlade hans bröder med nykterhetsivraren Ivan Bratt om brännvinstillverkningen.  Gimmene Jästfabrik köptes ut från marknaden av jästmonopolet, och släkten fick försvara sin gård mot ett fientligt uppköp på 1960-talet.

     

    Författaren är dotterson till en av bolagets grundare och har med utgångspunkt i ett rikt källmaterial, med såväl text som bild, beskrivit Gimmene AB:s utveckling under det första seklet.

Info Stridbar
bottom of page